• Ngoại động từ

  Không nhận, chối
  Désavouer une signature
  không nhận một chữ ký
  Không thừa nhận
  Désavouer un ambassadeur
  không thừa nhận một đại sứ
  Lên án, không tán thành
  Faire ce que la morale désavoue
  làm điều mà luân lý lên án
  Mâu thuẫn với
  Sa vie désavoue ses principes
  cuộc sống của hắn mâu thuẫn với những nguyên tắc của hắn
  désavouer un enfant
  không công nhận đứa trẻ là con của mình
  ne pas désavouer
  coi là xứng đáng với mình
  Des vers que ne désavouerait pas un grand poète
  những câu thơ mà một thi hào lớn có thể coi là xứng đáng với mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X