• Danh từ giống đực

  Sở thích; ý muốn (chỉ dùng trong thành ngữ)
  à mon gré
  theo ý tôi
  au gré de
  tùy theo, tùy sở thích, theo chiều
  Au gré du vent
  theo chiều gió
  contre le gré de
  trái với ý muốn của
  de gré ou de force; bon gré, mal gré
  dù muốn hay không, dù vui lòng hay miễn cưỡng
  de son plein gré
  sẵn lòng, hoàn toàn vui lòng
  savoir gré à quelqu'un, savoir bon gré à quelqu'un
  biết ơn ai
  savoir mauvais gré à quelqu'un
  tỏ ý không bằng lòng ai
  se savoir bon gré d'avoir fait quelque chose
  tự mừng đã làm việc gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X