• Danh từ giống cái

  Ấn tượng
  Faire bonne impression
  gây ấn tượng tốt
  Cảm giác; cảm tưởng
  Impression de froid
  cảm giác lạnh
  Impressions de voyage
  cảm tưởng du lịch
  Sự in; lần in
  Impression des étoffes
  sự in vải
  [[Limpression]] [[dun]] livre
  sự in một cuốn sách
  La dernière impression [[dun]] livre
  lần in cuối của một cuốn sách
  Impression bi directionnelle
  kỹ thuật in hai chiều
  Impression aux cadres impression à tamis
  sự in lưới
  Impression des cotonnades
  sự in vải
  Impression en creux
  sự in bản khắc
  Impression du cuir
  sự in dập trên da
  Impression directe
  sự in trực tiếp
  Impression sans doublier
  sự in không có lót
  Impression électrostatique
  kỹ thuật in tĩnh điện
  Impression [[denlevage]]
  kỹ thuật in tẩy màu nền
  Impression à la machine
  sự in bằng máy
  Impression à la main
  sự in bằng tay
  Impression à plat
  sự in phẳng
  Impression polychrome
  sự in nhiều màu
  Impression recto et verso
  sự in cả hai mặt
  Impression en relief
  sự in nổi
  Impression en report
  sự in sang hình
  Impression sérigraphique
  sự in đồ hình
  Impression typographique
  sự in tipo
  Impression à vaporisage
  sự in hấp (vải màu hoa trắng)
  (hội họa) lớp màu nền
  (từ cũ; nghĩa cũ) dấu
  Impression des pas
  dấu bước chân
  (từ cũ; nghĩa cũ) ảnh hưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X