• Ngoại động từ

  Làm đổ, làm tràn ra
  Répandre du vin
  làm đổ rượu
  Rải, vãi
  Répandre du sable
  rải cát
  le vent répand les graines çà et
  gió làm vãi hạt đây đó
  Tỏa
  Le soleil répand sa lumière
  mặt trời tỏa ánh sáng
  Répandre une odeur délicieuse
  tỏa mùi thơm
  Làm tràn ra; truyền đi, truyền bá, tung [ra [
  Répandre la joie
  làm lan nỗi vui mừng
  répandre une nouvelle
  truyền một tin
  répandre un bruit
  tung tin đồn
  répandre une doctrine
  truyền bá một học thuyết
  Cho tràn trề, chia rộng khắp
  Répandre des bienfaits
  gia ơn rộng khắp
  Gieo rắc
  Répandre la panique
  gieo rắc sự kinh hoàng
  répandre de larmes
  rơi lệ, khóc
  répandre le sang
  giết chóc, tàn sát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X