• Ngoại động từ

  Đem trở lại, mang trở về; mang trả lại
  Emporter les sacs vides et les rapporter tout pleins
  mang bao không đi và mang trở về đầy ắp
  Rapporter un livre qu'on a emprunté
  mang trả lại cuốn sách đã mượn
  Đem về, mang về
  Il a rapporté des cigares de Suisse
  anh ta đã mang xì gà Thụy Sĩ về
  Chien qui rapporte le gibier abattu
  chó mang thú săn đã bắn được về
  Nối thêm, phụ thêm, chắp; lấy nơi khác đến
  Rapporter un bout de planche à une étagère
  nối thêm một miếng gỗ vào cái kệ
  Rapporter de la terre au pied d'un arbre
  đắp thêm đất lấy từ nơi khác đến vào gốc cây
  Cho, sinh (lợi lộc)
  Phản nghĩa Emporter, enlever, renvoyer; garder, taire. Opposer. Confirmer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X