• Ngoại động từ

  Mang đi
  Emporter sa valise
  mang va li đi
  Chiếm
  Emporter une position
  chiếm một vị trí
  Làm (cho) chết
  La fièvre l'emporta
  cơn sốt làm nó chết
  Cướp đi, hớt đi
  Le boulet lui emporta la jambe
  viên đạn đã hớt mất của anh ta một chân
  Thúc đẩy, kích thích
  Les passions nous emportent
  dục vọng kích thích chúng ta
  Thắng, được
  Emporter l'avantege
  được lợi
  (từ cũ, nghĩa cũ) bao hàm
  Devoir qui emporte un droit
  nhiệm vụ bao hàm một quyền lợi
  autant en emporte le vent
  như bị gió cuốn sạch, sạch trụi
  emporter la pièce
  (từ cũ, nghĩa cũ) nói chua chát, nói cay độc
  emporter le morceau
  (thân mật) thắng lợi; được
  l'emporter sur
  thắng, hơn
  le diable m'emporte que le diable m'emporte
  ma bắt tôi đi (nếu tôi không giữ lời hứa)
  que le diable vous emporte
  trời tru đất diệt anh đi
  se laisser emporter à
  bị lôi cuốn
  Se laisser emporter à la colère
  �� bị lôi cuốn vào cơn nóng giận
  Phản nghĩa Apporter, rapporter. Laisser, arrêter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X