• Tính từ

  Thứ ba
  Tierce personne
  người thứ ba; người ngoài
  fièvre tierce
  (y học) sốt cách nhật
  fièvre tierce doublée
  (y học) sốt cách nhật hai cơn
  tiers état
  (sử học) đẳng cấp thứ ba
  Tiers-Monde
  thế giới thứ ba
  tiers ordre
  (tôn giáo) dòng thứ ba, dòng cư sĩ

  Danh từ giống đực

  Một phần ba
  Cinq est le tiers de quinze
  năm là một phần ba của mười lăm
  Người ngoài, người thứ ba
  Il ne faut pas parler à un tiers
  không nên nói với một người thứ ba
  (sử học) đẳng cấp thứ ba (cũng tiers état)
  loi du tiers exclu
  luật bài trung
  se moquer du tiers comme du quart quart
  quart
  tiers payant
  chế độ thanh toán viện phí thuốc men do cơ quan bảo hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X