• Danh từ giống cái

  Dấu, vết, dấu vết
  Traces de pas
  vết chân
  Trace de br‰lure
  vết bỏng
  Trace acoustique
  vệt âm thanh
  Trace de balayage
  vệt quét
  Trace ionisante
  vết tác nhân i-on hoá
  Trace oscilloscopique
  vệt hiện sóng
  Traces d'une civilisation ancienne
  dấu vết của một nền văn minh cổ
  Déceler des traces d'albumine dans l'urine
  phát hiện những vết anbumin trong nước tiểu
  (nghĩa bóng) dấu ấn
  Laisser dans son âme une trace profonde
  để lại trong tâm hồn một dấu ấn sâu xa
  être sur la trace de
  sắp khám phá ra
  marcher sur les traces de quelqu'un suivre les traces de quelqu'un
  bắt chước theo ai; theo gương ai
  suivre quelqu'un à la trace
  theo hút ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X