• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  earth station
  đài trái đất chuyên chở được
  transportable earth station
  đài trái đất di động
  mobile earth station
  đài trái đất dọc bờ biển
  coast earth station-CES
  đài trái đất dọc bờ biển
  shore earth station
  đài trái đất không tiêu chuẩn
  non-standard earth station
  đài trái đất nghiên cứu không gian
  space research earth station
  đài trái đất nghiên cứu trụ
  space research earth station
  đài trái đất nhiễu
  interfering earth station
  đài trái đất tàu thủy
  ship earth station (SES)
  đài trái đất thu nhận
  receiving earth station
  đài trái đất tiêu chuẩn
  standard earth station
  đài trái đất trên bộ
  land earth station
  đài trái đất trên Trái đất
  earth station on land
  terrestrial station

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X