• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ceiling lamp
  ceiling light

  Giải thích VN: Thiết bị chỉ báo treo trên cao phát ra một chùm tia hẹp, thẳng đứng từ đèn chiếu xuống chân [[mây. ]]

  Giải thích EN: A cloud height indicator that vertically projects a narrow beam from a searchlight onto a cloud base. Also, ceiling projector.

  courtesy light
  interior light
  naked burner
  soffit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X