• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  closing
  bán hạ giá (trước khi đóng cửa)
  closing -down sale
  báo cáo thị giá chứng khoán lúc đóng cửa
  stock-market closing report
  giá hạ giá (trước khi đóng cửa)
  closing -down price
  giá lúc đóng cửa
  closing price
  giá đóng cửa
  closing price
  giá đóng cửa thị trường chứng khoán
  lastest closing
  giờ đóng cửa
  closing time
  ngày đóng cửa hàng sớm (buổi chiều)
  early closing day

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X