• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  balance
  platform balance

  Giải thích VN: Một chiếc máy đo trọng lượng bao gồm một đĩa phẳng lắp vào một đòn cân để chứa vật liệu được [[cân. ]]

  Giải thích EN: A weighing machine consisting of a flat plate mounted on a balance beam that holds the material to be weighed.

  scale
  scale pan
  scales
  weighing boat
  weighing dish
  weighing scale

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X