• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  theoretical plate

  Giải thích VN: Một thiết bị tiếp xúc trong cột phân đoạn tạo ra độ tương đồng của tách khí bay hơi từ chất lỏng như một sự chưng cất đơn giản sử dụng để đo độ ảnh hưởng của cột phân [[đoạn. ]]

  Giải thích EN: Any contacting device in a fractionating column that creates an equal degree of separation of vapor from liquid as one simple distillation; used to measure the effectiveness of a fractionating column.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X