• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  bubble-cap plate

  Giải thích VN: Một thiết bị thiết kế nhằm tạo ra bọt trong các ống lọc cung cấp sự tiếp xúc cho khí chảy theo ống đi xuống chất [[lỏng. ]]

  Giải thích EN: A device designed to produce a bubbling action in a distillation column that provides intimate contact between the vapor bubbles flowing up the column and the downflowing liquid.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X