• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  grade

  Giải thích VN: Độ hoặc phân độ; sử dụng cụ thể trong: Xây Dựng, độ cao của đất chỗ riêng biệt nào đó, góc tại đó đất tiếp xúc với móng của một công trình xây [[dựng. ]]

  Giải thích EN: A degree or rank in a scale; specific uses include:Building Engineering. the angle at which the ground meets the foundation of a building..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X