• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  patent
  chuyển nhượng đặc quyền sáng chế
  transfer of patent
  hiệp định về giấy phép sử dụng đặc quyền sáng chế
  patent license agreement
  hủy bỏ đặc quyền sáng chế
  revocation of a patent
  nhân viên cục, quan cấp đặc quyền sáng chế
  patent agent
  quyền sử dụng đặc quyền sáng chế
  patent license
  sản phẩm đặc quyền sáng chế
  patent product
  sản phẩm đặc quyền sáng chế
  patent products
  sự từ bỏ đặc quyền sáng chế
  surrender of a patent
  sự xâm phạm đặc quyền sáng chế
  patent infringement
  thỏa thuận đặc quyền sáng chế
  patent agreement
  xâm phạm đặc quyền sáng chế
  patent infringement
  patent rights

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X