• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  substrate

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  root

  Giải thích VN: 1. phần tại đó một mối hàn nóng chảy với kim loại gốc. 2. phần tại đó một đập chạy vào lòng đất khi gặp bờ [[sông. ]]

  Giải thích EN: 1. the part at which a weld fuses with the base metal.the part at which a weld fuses with the base metal.2. the part at which a dam runs into the ground as it joins the bank.the part at which a dam runs into the ground as it joins the bank..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X