• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  job control
  bản ghi điều khiển công việc
  job control record
  các quyền điều khiển công việc
  job control rights
  câu lệnh điều khiển công việc
  JCS (jobcontrol statement)
  câu lệnh điều khiển công việc
  job control statement (JCS)
  chương trình điều khiển công việc
  job control program
  khối điều khiển công việc
  job control block
  tập tin điều khiển công việc
  JCF (jobcontrol file)
  tập tin điều khiển công việc
  job control file (JCF)
  tập điều khiển công việc
  job control file
  thẩm quyền điều khiển công việc
  job control authority
  thông tin điều khiển công việc
  job control information

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X