• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breakpoint

  Giải thích VN: Một điểm xác định được trong chu trình làm việc tại đó một thành phần được hoàn thành thành phần khác bắt đầu. Còn gọi là: ENDPOINT, READING [[POINT. ]]

  Giải thích EN: An identifiable point in a work cycle at which one element is completed and the next one begins. Also, ENDPOINT, READING POINT.

  junction point
  transition point
  điểm chuyển tiếp hai sang bốn dây
  two-to-four write transition point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X