• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  l.v.
  low tension
  low voltage
  báo hiệu vi sai điện áp thấp
  Low Voltage Differential Signalling (LVDS)
  cáp điện áp thấp
  low-voltage cable
  chỉ dẫn điện áp thấp
  Low Voltage Directive (LVD)
  cuộn dây điện áp thấp
  low-voltage winding
  loa tĩnh điện điện áp thấp
  low-voltage electrostatic loudspeaker
  lưới điện áp thấp
  low voltage system
  mạng điện áp thấp
  low-voltage network
  Nguồn AC điện áp thấp
  Low Voltage AC (LVAC)
  rơle điện áp thấp
  low voltage relay
  thiết bị chống điện áp thấp
  low-voltage heave prevention equipment
  thiết bị chống đóng băng điện áp thấp
  low-voltage frost heave prevention equipment
  thiết bị điện áp thấp
  low-voltage installation
  vi sai điện áp thấp
  Low Voltage Differential (LVD)
  đường dây điện áp thấp
  low-voltage line
  undervoltage
  rơle điện áp thấp
  undervoltage relay
  Undervoltage (UNDV)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X