• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  thermoelectric thermometer

  Giải thích VN: thiết bị dùng để đo nhiệt dộ bằng cách đưa một cặp nhiệt vào trong một bể nhiệt độ không đổi sử dụng một chiếc khác để đo tại tiếp [[điểm. ]]

  Giải thích EN: An instrument that measures temperatures by inserting one thermocouple into a constant-temperature bath and employing another as a measuring junction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X