• Thông dụng

  Telegram, cable.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  telegram
  gọi điện tín
  hand in a telegram
  nhóm nhận dạng điện tín
  Telegram identification Group-TIG
  phân phát điện tín
  deliver a telegram
  tuyến điện tín
  radio telegram
  tuyến điện tín
  wireless telegram, radiogram
  telegraph message
  telegraphy

  Giải thích VN: Sự liên lạc được hóa xung. dụ [[:]] hiệu mật [[mã. ]]

  ngưỡng hiệu năng (của một máy điện tín)
  effective margin (ofa telegraphy apparatus)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  wire
  nhà hệ thống điện tín
  wire house

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X