• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  screw
  êcu đinh vit
  screw cap
  lỗ đinh vít
  screw hole
  máy đếm đinh vit
  screw counting machine
  đinh vit
  screw cap
  ren đinh vít
  screw thread
  vặn đinh vít
  drive (ascrew)
  đầu đinh vít
  screw head
  đinh vít dùng cho tôn
  sheet metal screw
  đinh vít không
  grub screw
  đinh vít xiết chặt
  clamping screw
  đinh vít đầu chìm
  sunk screw
  đinh vít đầu tròn
  butt-head screw
  đỉnh vít đầu tròn
  round-headed screw

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  screw
  êcu đinh vit
  screw cap
  kẹp đinh vít
  screw clamp
  lỗ đinh vít
  screw hole
  lực xiết đinh vít
  screw holding power
  máy đếm đinh vit
  screw counting machine
  đinh vit
  screw cap
  ren đinh vít
  screw thread
  siết đinh vít
  tighten a screw
  vặn đinh vít
  drive (ascrew)
  đầu đinh vít
  screw head
  đinh vít chìm
  sunk screw
  đinh vít dùng cho tôn
  sheet metal screw
  đinh vít hoặc bulông chìm
  countersunk bolt or screw
  đinh vít không
  grub screw
  đinh vít xiết chặt
  clamping screw
  đinh vít đầu búa
  hammer-head screw
  đinh vít đầu chìm
  sunk screw
  đinh vít đầu chữ T
  hammer-head screw
  đinh vít đầu tròn
  butt-head screw
  đỉnh vít đầu tròn
  round-headed screw

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  screw
  quy tắc đinh vít
  screw rule

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X