• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  extraction column

  Giải thích VN: Một bình hình ống trong đó các hỗn hợp được tách ra từ một vật liệu cấp lỏng bằng cách cho tiếp xúc ngược dòng với chất hòa [[tan. ]]

  Giải thích EN: A vertical, cylindrical-shaped process vessel in which the mixtures are separated from a liquid feed by countercurrent contact with a selective solvent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X