• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drill pipe
  bộ ống khoan
  stand of drill pipe
  chuỗi ống khoan đường kính khác nhau
  tapered string of drill pipe
  ống khoan bên trái
  left-hand drill pipe
  ống khoan bị kẹt
  frozen drill pipe
  ống khoan rèn chồn trong
  internal upset drill pipe
  thời gian lắp thêm ống khoan
  pulling out time for drill pipe
  joint
  khớp nối ống khoan
  tool joint
  shothole casing

  Giải thích VN: Một ống nhẹ ren hai đầu tránh bị tuột khi khoan .[[ ]]

  Giải thích EN: A lightweight pipe threaded on both ends to prevent the shothole from caving.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X