• Thông dụng

  Động từ

  To banish, to exile
  sau cuộc khởi nghĩa bất thành của giới phu yêu nước thực dân Pháp đưa nhiều nhà cách mạng Việt Nam đi an trí châu Phi
  after the patriotic literati's unsuccessful insurrection, French colonialism exiled many Vietnamese revolutionaries in Africa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X