• Thông dụng

  Tính từ

  Native, indigenous
  dân bản địa
  the native people
  nền văn hoá bản địa
  the native culture
  ngôn ngữ bản địa
  the indigenous language
  hổ loài thú bản địa Än Độ
  the tiger is native to India
  ông ta di đến Mỹ hoàn toàn trở thành người bản địa
  he's emigrated to the USA and gone completely native
  người da trắng đây không hoà nhập về mặt hội với người bản địa
  the white people here don't mix socially with the natives

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  indigenous

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  autochthonous

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  local

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X