• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  chemical similitude

  Giải thích VN: Một thủ tục kiểm tra đảm bảo hoạt động hiệu quả của một quy trình hóa học quy lớn, việc thiết kế của được dựa trên các dữ liệu thí [[điểm. ]]

  Giải thích EN: A tested procedure to assure acceptable operation of a large-scale chemical process, the design of which is based on pilot plant data.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X