• Thông dụng

  Động từ

  To shake hands
  bắt tay chào tạm biệt
  to shake hands and say goodbye
  To join hands with
  bắt tay với mọi tổ chức yêu nước để lập mặt trận chống đế quốc
  to join hands with all patriotic organizations to set up anti-imperialist front
  To set to
  bàn xong bắt tay ngay vào việc
  after discussion, they set to work immediately

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  handshake

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X