• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  slope course

  Giải thích VN: Một bề mặt dốc góc lệch so với phương nằm ngang thể thay đổi dùng để kiểm tra khả năng chịu dốc của các phương [[tiện. ]]

  Giải thích EN: A raised area having roads of variable angles down its sides; used to test the slope performance of vehicles, military and otherwise.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X