• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  reduced-order controller

  Giải thích VN: Một thuật toán điều khiển bỏ qua các cách thức xác định của cấu trúc phải được điều khiển nhằm ước tính các yêu cầu điều khiển nhanh [[hơn. ]]

  Giải thích EN: A control algorithm that ignores certain modes of the structure to be controlled in order to compute control commands more rapidly.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X