• Thông dụng

  Emery

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abradant
  abrasive
  abrasive powder
  abrasive power
  emery

  Giải thích VN: 1. Lượng khoáng coruddum phong phú màu nâu tối đã được nghiền nhỏ chứa oxit ///nhôm oxit sắt; được dùng làm chất mài đánh bóng. 2. Bao gồm, được bao phủ bởi hay kiên quan tới những chất như [[vậy. ]]

  Giải thích EN: 1. a dark-brown, fine-grained variety of corundum that contains aluminum oxide in iron oxide; used as an abrasive for buffing and polishing.a dark-brown, fine-grained variety of corundum that contains aluminum oxide in iron oxide; used as an abrasive for buffing and polishing. 2. composed of, covered with, or relating to such a substance. Thus, emery board, emery cake, emery cloth, emery paper, emery stone, and so on.composed of, covered with, or relating to such a substance. Thus, emery board, emery cake, emery cloth, emery paper, emery stone, and so on.

  emery dust
  emery powder
  grinding powder

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X