• Thông dụng

  Tính từ nghi vấn

  what
  Họ muốn cái gì?
  What do they want?
  Anh đang nghĩ cái gì vậy?
  What are you thinking of/about?; What's going through your mind?
  Không ai biết cái gì sẽ xảy ra kế tiếp
  No one knows what will happen next
  Anh có thể đọc bất cứ cái gì anh thích
  You may read whatever you like
  Bất cứ cái gì cô ta nói ra cũng tầm bậy cả
  Whatever she says is nonsensical

  Đại từ bất định

  something; anything
  Cho ai toàn quyền sử dụng cái gì
  To make somebody free of something
  Xin ai cái gì
  To ask somebody for something
  cái gì đó trong ngăn kéo
  There's something in the drawer
  Họ thức giấc lúc nửa đêmmuốncái gì ăn
  They woke up at midnight and wanted something to eat
  Họcho anh cái gì bổ ích không?
  Did they give you anything useful?
  Anhthấy cái gì thì báo cho chúng tôi biết ngay
  If you find anything, let us know right away
  Hắn là gì đối với anh? - Hắn chẳng là cái gì đối với tôi cả
  What is he to you?/Is he any relation to you? - He is nothing to me/He is no relation to me

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X