• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  bioengineering

  Giải thích VN: Áp dụng các phương pháp khí để đạt được sự cộng sinh của các sản phẩm thực vật động vật, chẳng hạn như quy trình lên [[men. ]]

  Giải thích EN: The application of engineering methods for achieving biosynthesis of animal and plant products, such as fermentation processes.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  technics

  sinh học

  Nghĩa chuyên ngành

  biotechnology

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X