• Thông dụng

  To be a perfectionist
  cố gắng hết sức nhưng không nên cầu toàn
  one must do one's utmost, but should not be a perfectionist
  không quá cầu toàn nhưng cũng không tùy tiện
  no perfectionism but no casualness either
  cứ cầu toàn trách bị thì chẳng được việc
  nothing can get done because of too much perfectionism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X