• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  short residuum

  Giải thích VN: Một kiểu dầu lắng không thể bay hơi bởi chưng chân không được lọc để làm các loại dầu [[nhờn. ]]

  Giải thích EN: A type of residual oil that cannot be volatized by vacuum distillation and is refined to make very viscous lubricants.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X