• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  storm drain

  Giải thích VN: Một cống dùng để chuyển nước mưa, nước bề mặt, các chất đặc, hay các dòng chất thải tương tự, nhưng không phải rác hay chất thải công nghiệp. Còn gọi là: storm [[sewer. ]]

  Giải thích EN: A drain used to convey rainwater, subsurface water, condensate, or similar discharge, but not sewage or industrial waste. Also, storm sewer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X