• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  structural adhesive

  Giải thích VN: Vòng ôxi hoạt động cao, khoẻ, Fenola mới hay chât dính fenola nhựa vinyl được sử dụng để liên kết kim loại gỗ, nhựa hay với kim [[loại. ]]

  Giải thích EN: A strong, high-performance modified epoxy, neoprene-phenolic, or vinyl formal-phenolic adhesive that is used to bond metal to wood, plastics, or metal.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X