• Thông dụng

  Động từ

  To wedge
  chêm cán cuốc
  to wedge a hoe handle
  To cut in
  ngồi nghe thỉnh thoảng chêm vào một câu
  to listen and cut in from time to time with a sentence
  Danh từ
  Wedge

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chock
  chêm cốt thép bằng những mảnh đá
  chock (reinforcementby pieces of stone)
  cleat
  cotter
  cái chêm
  cotter key
  chêm chèn
  gib and cotter
  chêm khóa
  gib and cotter
  chêm điều chỉnh
  adjuster cotter
  sự liên kết chêm
  cotter joint
  doweled
  keying
  scotch
  websterite
  wedging
  sự chêm
  wedging up
  sự chêm
  wedging-in

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  lunge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X