• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  cracking still

  Giải thích VN: Một cao, buồng phản ứng bộ cắt phân đoạn sử dụng để cracking các hợp chất phân tử nặng thành các sản phẩm nhẹ [[hơn. ]]

  Giải thích EN: The furnace, reaction chamber, and fractionator used for the cracking of high-molecular-weight petroleum compounds into gasoline and light products.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X