• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  residue

  Giải thích VN: Chất được giữ lại, cụ thể bất kỳ nguyên liệu nào còn lại sau quá trình hóa học hoặc phản ứng hóa học kết [[thúc. ]]

  Giải thích EN: Something that is left over; specific uses include: any original material remaining after a chemical process or reaction is compl.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fag end
  residuum

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  residual product

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X