• Thông dụng

  To hide, to conceal, to shelter
  đồng bào vùng bị địch tạm chiếm hết lòng che giấu bảo vệ cán bộ cách mạng
  the people of the enemy-occupied areas wholeheartedly sheltered and protected revolutionary militants
  che giấu khuyết điểm
  to hide one's mistakes

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mask

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  smoothing
  che giấu thu nhập
  income smoothing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X