• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  carrying rail
  continuous beam

  Giải thích VN: Một dầm bao gồm ba hoặc nhiều hơn các nhịp liên kết với nhau để tải của trọng của một nhịp tạo ra một tác động thể tính toán được lên các nhịp [[khác. ]]

  Giải thích EN: A beam that consists of three or more spans oriented in a straight line and joined together so that a load of known size and weight on the wingspan will produce a known calculated effect on the others.

  cầu dầm liên tục
  continuous beam bridge
  continuous girder
  cầu dầm liên tục
  continuous girder bridge
  through beam

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X