• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Hare's hygrometer

  Giải thích VN: Một ống thủy tinh hình chữ U được dùng để xác định mức độ tương quan giữa hai chất lỏng.Ở phần cuối của mỗi ống nổi lên một loại chất [[lỏng. ]]

  Giải thích EN: An open-ended, inverted-U-shaped glass tube used to determine the relative densities of two liquids. Each end of the tube is immersed into one of the liquids, and suction is applied to the cross limb of the hygrometer; the heights to which the liquids rise above the surfaces of the liquids in their reservoirs are in- versely proportional to their respective densities.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X