• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hair hygrometer

  Giải thích VN: Dụng cụ đo độ ẩm được sử dụng để tìm đo độ ẩm liên quan; chiều dài của tóc thay đổi tùy thuộc vào sự hấp thụ độ ẩm của tóc từ bên ngoài.Sự thay đổi được thể hiên bằng điểm dịch [[chuyển. ]]

  Giải thích EN: A hygrometer that uses a bundle of human hairs to detect and measure relative humidity; the length of the hairs vary as they absorb moisture from, or lose moisature to, the surrounding air (oranother gas), and this variance is displayed by a moving pointer or other such indicator.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X