• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lateral extensometer

  Giải thích VN: Một dụng cụ xác định ứng suất tác dụng lên một bản đàn hồi quang bằng cách đo sự thay đổi độ dày của bản, gây ra bởi sự tác dụng của ứng suất tại các điểm khác [[nhau. ]]

  Giải thích EN: An instrument that determines the stresses on a photoelastic plate by measuring the change in the plate's thickness, resulting from stress at different points.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X