• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  specific gravity hydrometer

  Giải thích VN: Thiết bị nổi được được sử dụng để đo trọng lượng riêng của chất lỏng khi tương đương với nước nhiệt độ cho [[trước. ]]

  Giải thích EN: A floating instrument that measures the specific gravity of a liquid as it corresponds to water at a designated temperature.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X