• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  wenge

  Giải thích VN: Loại gỗ kêt cấu thô, cứng từ các loại cây châu Phi, vùng Millettia laurentii được sử dụng làm tủ, sàn hay đồ trang trí. Còn gọi PANGA [[PANGA. ]]

  Giải thích EN: The hard, coarse-textured wood of the African tree, Millettia laurentii; used for cabinets, flooring, and decorative pieces. Also, PANGA PANGA.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X