• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  abura

  Giải thích VN: Một loại gỗ mềm, nhẹ được lấy từ cây Mitragyne macrophylla vùng nhiệt đới châu Phi, được dùng trong phần xây dựng không yêu cầu độ [[bền. ]]

  Giải thích EN: The soft, light wood of a tropical African tree, Mitragyne macrophylla, which is used for construction where strength is not important.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X