• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  angle rib

  Giải thích VN: 1. Một trong những trụ cong chéo chia cấu trúc hình chữ nhật của kiến trúc xây vòm Gothic hình thành thành phần cấu trúc chính.///2.Trong công việc trang trí, một cấu trúc để trang trí một [[góc. ]]

  Giải thích EN: 1. One of the diagonal ribs that divide the rectangles of a Gothic vaulting and form the main element of its structure.one of the diagonal ribs that divide the rectangles of a Gothic vaulting and form the main element of its structure. 2. in decorative work, molding that ornaments an angle.in decorative work, molding that ornaments an angle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X